Polityka prywatności

Firma iiyama international B.V., z siedzibą w Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, Holandia, jest odpowiedzialna za gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych według zasad opisanych w niniejszej polityce.

iiyama przywiązuje bardzo dużą wagę do ochrony Państwa danych osobowych i prywatnych informacji oraz do ich ochrony zgodnie z nowym unijnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Każdą informację nam udostępnioną zobowiązujemy się traktować z najwyższym respektem i poufnością. Podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobiegania utracie, kradzieży, nadużycia, nieuprawnionemu dostępowi, zmianie i publikacji Państwa danych osobowych. Jeśli uznają Państwo, że Państwa dane nie są zabezpieczone w sposób wystarczający lub dysponują Państwo informacjami o nieuprawnionym wykorzystaniu Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt na adres gdpr@iiyama.com. Nie sprzedajemy i nie handlujemy Państwa danymi osobowymi.

Celem niniejszego dokumentu jest powiadomienie Państwa o tym, co się dzieje z dowolnymi danymi, które Państwo nam przekazali, które mogliśmy otrzymać od Państwa lub na Państwa temat. Treść tego dokumentu dotyczy informacji osobowych, które są przetwarzane przez iiyama International B.V. lub z upoważnienia firmy. Jego treść obejmuje wszystkie nasze produkty oraz świadczone usługi, a także wszelkie okoliczności, podczas których gromadzimy Państwa dane osobowe.

Treść niniejszej polityki może ulegać zmianom publikowanym poprzez aktualizację tej strony po to, aby jak najbardziej odzwierciedlała zmiany prawa i/ lub nasze działania w zakresie polityki prywatności. Zalecamy sprawdzanie aktualnego statusu niniejszej polityki za każdym razem, kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. W przypadku zasadniczych zmian treści niniejszej polityki zrobimy wszystko, aby te zmiany zostały wyraźnie zaznaczone i ogłoszone. Obecnie obowiązuje wersja dokumentu z maja 2018 r. – V0.6.

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, prosimy skorzystać z poniższych linków:

 1. Jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy?
 2. Jakie jest źródło Państwa danych osobowych?
 3. Jakie są podstawy prawne, na bazie których przetwarzamy Państwa dane osobowe?
 4. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?
 5. Czy Państwa dane osobowe są przekazywane poza Unię Europejską?
 6. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
 7. Jakie są Państwa prawa w zakresie ochrony danych?
 8. Pliki cookie i inne technologie wykorzystywane przez firmę iiyama.
 9. Linki na stronie iiyama.com oraz na każdej innej naszej stronie.
 10. Formularze na stronie iiyama.com oraz na każdej innej naszej stronie.

W przypadku wszelkich pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności oraz gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres gdpr@iiyama.com.

 1. Jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy?

  Firma iiyama przetwarza Państwa dane osobowe, kiedy korzystają Państwo z naszych usług i/ lub przekazali nam Państwo swoje dane dostawcy/ klienta. Na przykład, kiedy kontaktują się Państwo z nami lub z naszym partnerem biznesowym/ serwisem z prośbą o udzielenie wsparcia lub odpowiedzi na zadawane pytania, kiedy przekazują nam Państwo swoją wizytówkę lub kiedy podają Państwo swoje dane w organizowanych przez nas konkursach.

  Poniżej znajduje się wykaz danych osobowych, które gromadzimy i przetwarzamy w zależności od produktu lub świadczonej usługi:

  • Dane osobowe i kontaktowe: na przykład tytuł, imię i nazwisko, dane kontaktowe w tym adres e-mail i historia kontaktów.
  • Państwo zamieszkania, preferencje językowe, a także, jeśli dotyczy, kategorie naszych produktów, którymi się Państwo interesowali; monitory biurkowe, dla graczy, ekrany dotykowe i wyświetlacze wielkoformatowe lub zastosowania takie jak: sprzedaż detaliczna, gry, biznes, medycyna.
  • Rejestry Państwa kontaktów z naszą firmą, takie jak prośby o usługę serwisową, wiadomości e-mail i Państwa preferencje dotyczące subskrypcji.
 2. Jakie jest źródło Państwa danych osobowych?

  Dane osobowe gromadzimy z następujących źródeł:

  • Bezpośrednio od Państwa.
  • Od naszych opiekunów klienta lub pracowników działu sprzedaży.
  • Od naszych partnerów biznesowych lub serwisowych, do których wysyłane są zapytania o cenę lub o usługę serwisową, kierowane roszczenia gwarancyjne lub bezpośrednie zapytania.
  • Partnerzy biznesowi (na przykład dostawcy, sprzedawcy, sprzedawcy Internetowi, dystrybutorzy) lub inne podmioty, które współpracują z nami w zakresie dostarczania Państwu produktów lub usług albo prowadzenia naszej działalności.
  • Z innych źródeł, takich jak publicznie dostępne książki adresowe i informacje (na przykład media społecznościowe, Internet).
  • Z różnych wydarzeń (np. targi) i innych działań promocyjnych.
 3. W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe/Jakie są podstawy prawne, na bazie których przetwarzamy Państwa dane osobowe?

  Podczas korzystania z Państwa danych osobowych, w tym danych wymienionych w sekcji nr 2 powyżej, bazujemy na poniższych podstawach prawnych:

  1. Kiedy dostarczamy Państwu nasze produkty lub świadczymy usługi, takie jak:

   1. Analiza Państwa zamówienia na produkt lub usługę, w tym decydowanie o tym, czy zaoferować Państwu produkt, cenę, dostępne metody płatności i warunki realizacji zamówienia.
   2. Zarządzanie naszymi produktami lub usługami, które Państwo posiadają lub ich aplikacja.
   3. Aktualizacja Państwa rejestrów, śledzenie informacji o Państwa miejscu pobytu, aby skontaktować się z Państwem w sprawie rachunku, co szczególnie ma miejsce podczas działań w celu odzyskania wierzytelności (jeśli konieczne).
   4. Udostępnianie Państwa danych osobowych naszym partnerom biznesowym i serwisowym, kiedy zwracają się Państwo z prośbą o pomoc w obsłudze posiadanego przez Państwo produktu.
   5. Wszelkiego rodzaju działania związane z obsługą produktu lub usługą, w tym zapytanie o produkt, aplikacja, administracja i zarządzanie kontem, wnioski o przeniesienie majątku, ustanowienie/zmianę/odwołanie poręczycieli.
   6. W razie potrzeby w celu wymiany informacji z partnerami biznesowymi (na przykład z pośrednikami sprzedaży i dystrybutorami) i usługodawcami lub w ramach dostawy naszych produktów i usług lub zarządzania nimi albo w celu prowadzenia przez nas naszej działalności.
  2. Kiedy leży to w naszym uzasadnionym interesie, na przykład:

   1. Aby zapewnić sobie wgląd na temat struktury naszych klientów i ich analizę zarówno na nasze potrzeby, jak i dla naszych partnerów biznesowych sprzedających nasze produkty i świadczących nasze usługi, w celu ulepszenia tych produktów i usług lub w celu oceny naszej działalności i jej poprawy.
   2. Dla celów badania rynku, analizy i opracowań statystycznych.
   3. W celu informowania Państwa o ważnych aktualizacjach i zmianach w naszych produktach i usługach, które Państwo od nas kupili.
  3. Aby wypełnić nasze obowiązki prawne:

   1. Aby wypełnić obowiązki prawne i urzędowe, spełnić wymagania i wytyczne dotyczące, między innymi, obowiązków gwarancyjnych i serwisowych.
   2. W celu zarządzania naszą działalnością biznesową, w tym księgowością, i ich kontroli.
  4. Za Państwa zgodą lub wyraźnym zezwoleniem:

   1. Dla celów komunikacji w marketingu bezpośrednim, aktualizacji produktów, mailingu, działań promocyjnych i newslettera, który Państwo zasubskrybowali.
   2. W celu profilowania klientów.
   3. W celu rozwoju naszych produktów i usług oraz w celu dokonania przeglądu bieżących produktów i usług.
   4. Dla roszczeń serwisowych lub gwarancyjnych oraz w celu obsługi klienta.
 4. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

  Państwa dane osobowe udostępniamy wyłącznie naszym partnerom biznesowym i serwisowym, a także stronom trzecim, z którymi wiążą nas zobowiązania umowne lub obowiązki prawne, jak również w celu realizacji dostawy zakupionych produktów i usług. iiyama współpracuje z lokalnymi jednostkami zajmującymi się przetwarzaniem danych w takim zakresie, jaki jest konieczny. Z każdą firmą i trzecią stroną, które przetwarzają Państwa dane osobowe w naszym imieniu mamy podpisane umowy potwierdzające zgodność współpracy z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), dzięki czemu mamy pewność, że instytucje te reprezentują taki sam poziom bezpieczeństwa i poufności danych, jak firma iiyama.

  Aby otrzymać więcej informacji na temat naszych lokalnych partnerów biznesowych i serwisowych, prosimy o kontakt na adres e-mail gdpr@iiyama.com.

  Z każdą trzecią stroną, która przetwarza Państwa dane osobowe w naszym imieniu mamy podpisane umowy z podmiotem przetwarzającym dane, dzięki którym możemy zapewnić bezpieczeństwo i poufność Państwa danych osobowych. Niezależnie od tego, kto przetwarza Państwa dane osobowe, my jesteśmy za nie odpowiedzialni.

 5. Czy Państwa dane osobowe są przekazywane poza Unię Europejską?

  Tak, w ramach marketingu internetowego korzystamy z takich narzędzi, jak oprogramowanie CRM i platforma MailChimp, których siedziby znajdują się na terenie Stanów Zjednoczonych. Właściciele tych narzędzi i platform mają obowiązek przestrzegać wytycznych Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

  Aby otrzymać więcej informacji na temat narzędzi, z których korzystamy, prosimy o kontakt na adres e-mail gdpr@iiyama.com.

 6. Jak długo przechowujemy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

  O ile nie przedstawimy innych przyczyn, Państwa dane osobowe są przechowywane według następujących kryteriów:

  1. Przez cały czas, w którym dostarczamy Państwu nasze towary i/ lub usługi, a następnie przez okres, w jakim może zostać złożone przeciwko nam roszczenie dotyczące tych produktów i usług; i/ lub
  2. Przez okres, w którym jest to dla nas konieczne z racji utrzymywania z Państwem relacji biznesowych, zarządzania nimi i naszą działalnością.
  3. Przez okres przechowywania danych wymagany przepisami prawa.
  4. Przez czas trwania akcji promocyjnych (takich, jak konkursy, loterie z nagrodami czy ankiety itp.) oraz przez okres wymagany do przetworzenia Państwa danych w związku z udziałem w tych akcjach, wylosowania nagrody i kontaktu ze zwycięzcą, jeśli ma to zastosowanie. Państwa dane zostaną usunięte po upływie jednego miesiąca od dnia zakończenia akcji promocyjnej.
  5. Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na wykorzystanie Państwa danych w celach komercyjnych, dane te są przez nas przechowywane aż do wycofania przez Państwa tej zgody.
 7. Jakie są Państwa prawa w zakresie ochrony danych?

  Poniżej prezentujemy wykaz praw, jakie przysługują każdej osobie na mocy rozporządzenia o ochronie danych.

  1. Prawo bycia poinformowanym o przetwarzaniu Państwa danych osobowych.
  2. Prawo do poprawy swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe i do uzupełnienia brakujących informacji.
  3. Prawo do niewyrażenia zgody o przetwarzaniu Państwa danych osobowych.
  4. Mają Państwo prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych dla określonych celów, w szczególności w celach marketingowych i w określonych celach opartych na naszych uzasadnionych interesach.
  5. Prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
  6. Prawo do wymazania Państwa danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”).
  7. Prawo do żądania dostępu do Państwa danych osobowych i do otrzymania informacji o tym, w jaki sposób je przetwarzamy.
  8. Prawo do przeniesienia lub skopiowania Państwa danych osobowych („przenoszalność danych”).

  Aby egzekwować swoje prawa wystarczy skontaktować się z nami i przesłać nam mailem Państwa zapytanie o dane, wniosek o ich poprawę, zastrzeżenie, usunięcie lub przeniesienie, na adres gdpr@iiyama.com lub na adres naszego lokalnego przedstawiciela sales.pl@iiyama.com.

  Mogą Państwo również złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Pliki cookie i inne technologie wykorzystywane przez firmę iiyama

  Serwis iiyama wykorzystuje pliki cookie zawierające niewielkie ilości danych zapisywane na Państwa komputerze przez przeglądarkę, z której korzystają Państwo do przeglądania stron internetowych. Wszystkie pliki cookie są przechowywane na Państwa komputerze.

  Informacje, które gromadzimy i przechowujemy podczas normalnego korzystania z naszego serwisu internetowego są wykorzystywane do monitorowania i analizy informacji o tym, które podstrony są najczęściej używane przez użytkowników. Takie wykorzystywanie plików cookie nie wiąże się z gromadzeniem czy przechowywaniem jakichkolwiek danych osobowych.

  Firma iiyama na swojej stronie internetowej korzysta z trzech typów plików cookie i są to:

  1. Technicznie konieczne cookies - Te pliki cookie zapewniają prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej. Techniczne pliki cookie kontrolują, na przykład, funkcję porównawczą.
  2. Statystyczne pliki cookie – te pliki gromadzą anonimowe dane dotyczące użytkowników naszej strony internetowej.
  3. Preferencyjne pliki cookie – pomagają zapamiętać ustawienia językowe użytkownika oraz preferencje dotyczące plików Cookiem.

  Pliki cookie można zablokować lub usunąć w ustawieniach przeglądarki. Informacje o tym, jak to zrobić znajdują się w ustawieniach przeglądarki lub w jej funkcji „Pomoc”.

  Na naszej stronie internetowej wykorzystywane są następujące pliki cookie:

  Nazwa

  Strona

  Cel

  Ramy czasowe

  Typ

  Rodzaj plików cookie

  __utma

  google-analytics.com

  Określenie unikalnego gościa na stronie

  2 lata

  Plik HTTP Cookie

  Plik cookie statystyczny

  __utmb

  google-analytics.com

  Ustalenie i kontynuacja sesji użytkownika

  Sesja

  Plik HTTP Cookie

  Plik cookie statystyczny

  __utmc

  google-analytics.com

  Określa, czy zapisać nową sesję dla użytkownika

  Sesja

  Plik HTTP Cookie

  Plik cookie statystyczny

  __utmt

  google-analytics.com

  Używane do określenia szybkości żądań wysyłanych na serwer

  Sesja

  Plik HTTP Cookie

  Plik cookie statystyczny

  __utmz

  google-analytics.com

  Używane w celu obliczenia częstotliwości oraz sposobu wchodzenia na poszczególne strony

  6 miesięcy

  Plik HTTP Cookie

  Plik cookie statystyczny

  Cl

  iiyama

  Zapisywanie języka użytkownika

  1 miesiąc

  Plik HTTP Cookie

  Pliki cookie preferencji użytkownika

  PHPSESSID

  iiyama

  Zapisują stan sesji użytkownika podczas różnych żądań na stronie

  Sesja

  Plik HTTP Cookie

  Pliki cookie sesji użytkownika na stronie

  revslider_session

  iiyama

  Używane wyłącznie na stronie głównej dla głównego banera

  2 godziny

  Plik HTTP Cookie

  Plik cookie strony głównej użytkownika

 9. Linki na stronie iiyama.com oraz na każdej innej naszej stronie

  Na naszej stronie iiyama.com znajdują się linki do stron naszych partnerów, takich jak lokalni sprzedawcy i partnerzy biznesowi. Firma iiyama nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na tych stronach ani za ochronę prywatności na tych stronach. Zalecamy przeczytanie polityki prywatności każdej strony, którą Państwo odwiedzają poprzez linki znajdujące się na naszej stronie internetowej.

 10. Formularze na stronie iiyama.com oraz na każdej innej naszej stronie

  Na niektórych podstronach naszej strony internetowej znajdują się formularze lub adresy e-mail, za pomocą których mogą Państwo przekazać nam swoje dane osobowe.

  Przekazane nam w ten sposób informacje będą udostępnione pracownikom firmy iiyama lub zostaną przekazane do odpowiednich działów firmy w zakresie niezbędnym do realizacji Państwa zapytania. Iiyama zachowa poufność przesłanych przez Państwa informacji, chyba że do ich ujawnienia zmuszą nas przepisy obowiązującego prawa lub wewnętrzne procedury firmy.

  Może zajść również konieczność ujawnienia Państwa danych stronie trzeciej w celu realizacji zamówionej przez Państwa usługi. Udostępniając nam swoje dane, wyrażają Państwo zgodę na przekazanie informacji umożliwiających Państwa identyfikację trzeciej stronie, która jest zobowiązana do zachowania poufności. Możemy również zwrócić się do Państwa z prośbą o ocenę usługi, którą Państwu świadczyliśmy.